اعضای شورای شهر میمند
آخرین خبرها

مراسم تکریم و معارفه شهردار میمند انجام شد

طی حکمی از طرف دکتر ایمانیه استاندار محترم فارس آقای مهندس فرهاد محمد رضا زاده که سابقه دو سال شهردار شهر دوزه بخش سیمکان جهرم و سه سال مسئول مالی شهرداری میمند و همچنین چهار ماه سرپرست شهرداری میمند را در کارنامه خود دارد بعنوان شهردار جدید میمند معرفی گردید.

مراسم تکریم و معارفه شهردار میمند انجام شد

طی حکمی از طرف دکتر ایمانیه استاندار محترم فارس آقای مهندس فرهاد محمد رضا زاده که سابقه دو سال شهردار شهر دوزه بخش سیمکان جهرم و سه سال مسئول مالی شهرداری میمند و همچنین چهار ماه سرپرست شهرداری میمند را در کارنامه خود دارد بعنوان شهردار جدید میمند معرفی گردید.

نگارخانه