کارخانه تولید آسفالت شهرداری میمند به بهره برداری رسید

کارخانه تولید آسفالت شهرداری میمند پس از اینکه به دلیل آلاینده بودن محیط و همچنین  هزینه بر بودن خصوصا در تامین سوخت و همچنین نبود نیروی متخصص سالها بود تعطیل شده بود با برنامه ریزی ها و پیگری های انجام شده پس از گاز سوز شدن به چرخه تولید باز گشت.
به گفته مهندس فرهاد محمد  رضازاده شهردار میمند با راه اندازی این کارخانه که با هزینه ایی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شده است شهرداری میمند عملیات آسفالت معابر شهر را آغاز کرده است

شهردارمیمند افزود یکی از مسائلی که در دوره جدید فعالیت کارخانه مدنظر قرار گرفته تولید با کیفت و با آلایندگی کمتر و همچنین استفاده از نیروهای بومی بوده است که امیدواریم در مجموع رضایت همشهریان را فراهم کند