لوله گذاری و اصلاح شبکه آبیاری درختان حاشیه بلوار امام حسین ع

با اصلاح شیوه ابرسانی و ابیاری به درختان سرو حاشیه بلوار امام حسین علیه السلام میمند. شاهد رشد بهتر و سرسبزی بیشتر این درختان زیبا خواهیم بود