جوی کشی در ظلع غربی بلوار امام علی ع در میمند علیا

نبود جوی کشی مناسب در انتهای بلوار معلم در محله علیا در شهر میمند موجب تجمع آب و ایجاد بوی بد در این منطقه شده بود که شهرداری میمند تصمیم به جوی کشی استاندارد در این منطقه نموده که در حال حاضر عملیات اجرایی این طرح در حال انجام است