چهل چشمه حنیفقان درفاصله 35 کیلومتری غرب میمند بعد از روستای زنجیران به طرف کوهمره

در روستای حنیفقان میمند قرار دارد و دارای درختان بلند و چشمه ایی پراب است