اعضای شورای شهر میمند
آخرین خبرها

معرفی جغرافیای میمند

این بخش در آخرین مناطق پیشرفتگی ارتفاعات زاگرس قرار گرفته و موقعیت مذکور باعث شده‌است تا میمند دارای آب و هوایی معتدل و نسبت به مناطق همجوار خنک تر باشد. میمند در جلگه میان دو رشته کوه نسبتاً بلند از سلسله جبال زاگرس به نام‌های سپیدار و پادنا (میمند) که به صورت دو رشته با جهت شمال غربی و جنوب شرقی کشیده شده‌اند، قرار گرفته‌است. کوه سپیدار در طرف شمال شهر میمند قرار دارد و دنباله کوه سبزپوشان شیراز است که دارای جنگل و منابع طبیعی فراوانی است و ارتفاع قله آن۳۱۶۷ متر از سطح دریا است.. در قسمت جنوب

معرفی جغرافیای میمند

این بخش در آخرین مناطق پیشرفتگی ارتفاعات زاگرس قرار گرفته و موقعیت مذکور باعث شده‌است تا میمند دارای آب و

نگارخانه